Blog

Zasięgnij naszych porad w dziedzinie SEO

blog

Pozycjonowanie w branży prawniczej - czy to reklama?

Mateusz Kozłowski; 2021-10-30

W naszym kraju niezmiennie i konsekwentnie od kilku lat wzrasta liczba osób wykonujących zawód prawniczy. Wedle danych Naczelnej Rady Adwokackiej w przeciągu ostatnich lat ilość aktywnie działających zawodowo adwokatów wzrosła aż o 5,5 tysiąca. Na koniec 2019 roku NRA poinformowała o 19 142 adwokatach, którzy aktywnie wykonują swój zawód. Liczba ta sukcesywnie wzrasta już od kilku lat, a co oznacza to dla adwokatów i kancelarii? Oczywiście zwiększenie konkurencji nie tylko na rynku pracy, jak i zwiększenie konkurencji u potencjalnych klientów. Pomimo tego, że branża prawnicza oferuje usługi jak każda inna, to ze względu na specyfikę profesji mają one mnóstwo ograniczeń ustawowych.

 

Statystycznie rzecz biorąc

25 września 2021 roku przeprowadzony był państwowy egzamin wstępny na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą. Do tegorocznych egzaminów przystąpiło 6372 osoby, które podzielone zostały na 70 komisji. W przypadku aplikacji adwokackiej, do której przystąpiło 2376 osób zdawalność wyniosła 60,3 procenta, czyli znacznie wzrosła względem zeszłego roku (wtedy zdawalność wyniosła 51,3 procenta). Czego dowodzi ten wynik? W dużym stopniu tego, że wbrew opiniom aplikacja nie odchodzi do lamusa, wręcz przeciwnie – zyskuje na popularności i dla wielu absolwentów jest istotnym elementem przyszłej kariery. Warto zaznaczyć, że Polska pod tym względem znacznie wyróżnia się na tle Europy, na 100 tysięcy mieszkańców przypada u nas 141 prawników w uprawnieniami, dzięki czemu zajmujemy 3. miejsce tuż za Wielką Brytanią i Niemcami.

 

Konkurencyjność w środowisku

Szeroko pojęta branża prawnicza, to odniesienie do takich zawodów jak notariusz, radca prawny czy adwokat. Jest to na równi z medycyną gałęź gospodarki, która kojarzy się z prestiżem, powagą i wysoką odpowiedzialnością społeczną. Już w samym Kodeksie Etyki Adwokackiej widnieje informacja: „Naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu.” oraz „1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które: a) uwłaczałyby godności zawodu, b) ograniczałyby niezawisłość adwokata, c) podważałyby zaufanie publiczne do Adwokatury”. Analogiczne postanowienia widnieją w zapisie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego: „Niezależność radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatela i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, co oznacza, że radca prawny musi być wolny od wszelkich wpływów a szczególnie tych, które mogą wynikać z jego osobistych interesów czy nacisków zewnętrznych, ograniczeń, nakłaniania, gróźb ingerencji bezpośredniej lub pośredniej z jakiejkolwiek strony lub z jakiegokolwiek powodu.”

Ze względu na zwiększoną ilość adwokatów i radców prawnych branża spotyka się z problemem, który dotyczy wszelkich branż – walką o klienta. Niestety ze względu na specyfikę zawodu i ograniczenia, które bezpośrednio wynikają z prawa obowiązującego w Polsce wiele form reklamy związanej z zawodową działalnością są niedozwolone. Czy to oznacza, że kancelarie i adwokacji nie mogą się reklamować?

 

Reklama PPC a reklama organiczna

W dobie XXI wieku, kiedy to swój rozwój i rozkwit ma technologia oraz Internet, reklama przeniosła się do sfery on-line. Szczególnie zauważalne jest to w dobie pandemii, kiedy to Internet umocnił swoją (i tak już niezwykle silną) pozycję lidera na rynku reklam. Szczególnie popularnymi, wiodącymi w tym zakresie prym są Google oraz Facebook. Marketing w Google to aż 70,85 procent światowego udziału rynku w wyszukiwarkach. Co to oznacza? Użytkownicy korzystają z wyszukiwarki Google najczęściej, a dominująca pozycja tej firmy sprawia, że większość serwisów internetowych i agencji pozycjonuje SEO właśnie pod Google.pl. Czym jest to pozycjonowanie? Jest to podniesienie pozycji danej strony internetowej w wynikach wyszukiwania. Czy jest to reklama? I tak i nie. Dlaczego? Dlatego, że treści związane z pozycjonowaniem mogą być treściami stricte informacyjnymi, ale o tym trochę później. Pozycjonowanie strony www bezpośrednio przekłada się na ruch na stronie, co wpływa oczywiście na ilość klientów. To właśnie w ten sposób można do nich dotrzeć. Decydując się na zwiększenie widoczności strony w sieci są reklamy organiczne (bezpłatne) lub reklamy PPC (płatne). Na czym polegają? Reklama organiczna to taka, która polega na optymalizacji strony internetowej poprzez budowanie odpowiednich treści, profilu linkowania, contentu oraz fraz, co bezpośrednio przełoży się na wypracowanie wyższej pozycji w naturalnych wynikach w wyszukiwarce. Reklama PPC, czyli Pay Per Click to model reklamy internetowej, która daje możliwość umieszczania reklamy na platformie (np. Google czy Facebook) i płacenie za nią jedynie w przypadku, kiedy to potencjalny klient kliknie w ta reklamę. To właśnie stąd tez nazwa – płatność za kliknięcie. Cel obu metod jest taki sam, zachęcenie do kupienia produktu lub skorzystania z usługi.

 

Branża prawnicza a reklama

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokata obowiązuję zakaz korzystania z reklamy. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu wprowadził tę restrykcję w 1998 roku, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że nie ma żadnych możliwości, w dalszym ciągu zawody prawnicze mogą skutecznie wybić się na tle konkurencji.

W KEA czytamy:

„§ 23 Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej pod warunkiem, że taka informacja i jej forma jest:

 • zgodna z zasadami niniejszego „Zbioru”;
 • zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • dokładna i nie wprowadzająca w błąd;
 • przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej
 • nie ukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu.”

Niemniej, znajduje się tam również informacja o tym, w jaki sposób nie „reklamować” a „informować o swoich usługach” mogą adwokaci.

2. Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez:

 • umieszczanie informacji na dokumentach firmowych;
 • oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złożone na wyraźne życzenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty;
 • zamieszczanie informacji prasowych bezpośrednio związanych z pomocą prawną według zasad opracowanych przez Naczelną Radę Adwokacką, a zawierających dane wymienione w ust. 3 lit. od „a” do „i” niniejszego paragrafu;
 • zamieszczanie wpisów w książkach adresowych i telefonicznych;
 • przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne życzenie potencjalnego klienta;
 • umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach;
 • stosowne oznaczanie siedziby kancelarii;
 • wydawanie broszur lub informatorów.”

Regulacje te są niezwykle restrykcyjne i nie ma co ukrywać, stwarzają niezwykły problem dla kancelarii i adwokatów. W przypadku KEA widnieje rozgraniczenie pomiędzy reklamą a informowaniem o usługach. Granica tutaj jest niezwykle cienka i warto dwa razy zastanowić się czy działania, które ma się w planie są dozwolone.

Pozycjonowanie

Warto zrezygnować z banerów rozwieszanych na budynkach na rzecz reklamy… w Internecie! Najczęstszym wyborem adwokatów, jeśli chodzi o dozwolone metody „promocji” i „reklamy” są właśnie strony internetowe kancelarii, w której pracują. Ze względu na to, że jest to organiczna, czyli bezpłatna reklama jej koszt, jeśli chodzi o nakład finansowy jest zerowy. Jednak czy na pewno dozwolona? Strona internetowa w przypadku działalności prawniczej jest pierwszym sposobem kontaktu potencjalnego klienta z kancelarią. Taka działalność jest jak najbardziej dozwolona, oczywiście o ile treści publikowane na stronie mają charakter informacyjny. Z tego typu działalności mogą skorzystać zarówno radcy prawni jak i adwokaci. Ponadto oprócz działań informacyjnych prowadzonych na stronie internetowej może także prowadzić z powodzeniem profil na social mediach. Ale czy nie przeczy to zasadzie zakazu reklamy? Nie, o ile… Wykorzystuje do tego content marketingu, czyli strategię związaną z tworzeniem treści. Jest to długotrwały proces opierający się na przekazywaniu treści i wiedzy odbiorcy, na informowaniu go i tłumaczeniu w prosty, zrozumiały sposób ważnych treści, które go interesują. Publikując na stronie internetowej serię wpisów, które przybliżają nie tylko prawniczą nomenklaturę, ale także różnego rodzaju poradniki, skutecznie można zdobyć klienta, wymaga to jednak czasu i chęci, ponieważ przekazanie treści w sposób przystępny może okazać się sporym wyzwaniem.

Coraz więcej kancelarii i adwokatów korzysta z usług marketingowych, które polegają nie na płatnych reklamach, ale właśnie na znalezieniu odpowiedniej strategii, która będzie nie tylko dozwolona, ale i możliwa do zrealizowania. Do najczęstszych praktyk, które mają wpływ na pozycjonowanie strony należą serie wpisów blogowych, wpisy na zasadzie Q&A (Questions & Answers) albo poradniki dotyczące zasad postepowania w urzędach oraz umieszczanie linkowania wewnętrznego (polegającego na odsyłaniu z jednego artykułu do drugiego w obrębie tej samej strony internetowej). Podsumowując najważniejszą tutaj kwestię: pozycjonowanie nie stanowi reklamy! Poza wyżej wymienionymi metodami, niezwykle skuteczne okazać się może pozycjonowanie lokalne. Chodzi w nim przede wszystkim o używaniu lokalizacji podczas promocji i informowania o usługach. Dzięki temu potencjalni klienci będą wiedzieć, gdzie znajduje się kancelaria, a im bliżej, tym większa szansa, że zadzwonią. Ponadto warto umieścić informacje w mapach Google, to darmowa usługa, a wizytówka ta ułatwi kontakt klientom.

Jeżeli zależy Ci na zwiększeniu ruchu na stronie internetowej lub na zwiększeniu rozpoznawalności Twojej kancelarii pamiętaj, że pomimo wielu restrykcji nadal masz sporo ciekawych możliwości. Najważniejsze, to stworzenie planu, zgodnie z którym zrealizujesz swoją strategię. Jeżeli jednak nie masz pewności, czy dane rozwiązanie nie jest sprzeczne z KEA, zapoznaj się z dostępnymi orzeczeniami sądów dyscyplinarnych adwokatury, które z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz